MODRÁ VLNA

Rozpočet je vecou dôvery

Témou tejto epizódy je dôvera. Táto téma by si určite zaslúžila, aby sa jej niekto začal dlhodobo venovať aj na úrovni Slovenska – a pod „niekto“ nemám na mysli len politikov, ale aj novinárov, verejných intelektuálov, možno aj umelcov. Ja sa však chcem venovať otázkam dôvery medzi členskými štátmi Európskej únie, pretože od nej závisí úspech európskych politík a vlastne celá jej budúcnosť. VIAC “Rozpočet je vecou dôvery”

Členské štáty v Komisii a Čína v E

Prvou témou, o ktorej chcem dnes hovoriť, je posilňovanie vplyvu členských štátov v kabinetoch nových eurokomisárov.

Začiatkom januára sa na portáli Politico objavil článok o obavách úradníkov Komisie z toho, že kabinety nových komisárov obsadili ľudia, ktorí prišli z diplomatických služieb členských štátov, alebo z politických strán, ktoré týchto komisárov nominovali. VIAC “Členské štáty v Komisii a Čína v E”

Európsky zelen dohovor ako nová spoločenská zmluva

I want Europe to become the first climate-neutral continent in the world by 2050. (…) To make this happen, we must take bold steps together. I will put forward a Green Deal for Europe in my first 100 days in office. I will put forward the first ever European Climate Law which will set the 2050 target into law. (…) It means change. All of us and every sector will have to contribute, from aviation to maritime transport to the way each and everyone of us travels and lives. 

(Preklad: Chcem, aby Európa bola prvým klimaticky neutrálnym kontinentom na svete do roku 2050. (…) Aby sa nám to podarilo, musíme naozaj prijať veľmi odvážne kroky, spoločne. Predstavím „Green Deal for Europe“, a to počas prvých 100 dní vo svojom úrade. Zároveň predstavím prvý Európsky klimatický zákon, ktorý zakotví tieto ciele. (…) Znamená to, že sa musíme zmeniť. Každý jeden z nás, každý sektor musí prispieť, od letectva cez námornú prepravu, tak, aby sme zároveň zmenili aj to, ako každý jeden z nás cestuje a žije.)

To bola predsedníčka Európskej komisie pani Ursula von der Leyen a jej prejav zo 16. júla, v ktorom ešte ako kandidátka na tento post sľúbila poslancom Európskeho parlamentu, že v rámci prvých sto dní v úrade predloží návrh Európskeho ekologického dohovoru, alebo tiež European Green Deal. „Európsky ekologický dohovor“ je oficiálny slovenský preklad Komisie – pre zaujímavosť, v češtine je to „Zelená dohoda pro Evropu“. VIAC “Európsky zelen dohovor ako nová spoločenská zmluva”

Posts navigation

1 2 3 4
Scroll to top