Pellegrini, Macron a rozširovanie EÚ na Balkán

Dnes sa trochu zamyslím nad rozširovaním Únie a nad tým, čo viedlo Francúzsko k tomu, aby  minulý týždeň odmietlo začať predvstupové rozhovory medzi EU na jednej strane a Severným Macedónskom a Albánskom na strane druhej.

 • Pán Pellegrini (twitter):

“I am deeply disappointed by the lack of consensus to start EU accession talks w Albania 🇦🇱 and N Macedonia 🇲🇰. Both countries did their homework and EU fails to live up to its commitments. I say: let us act before it is too late! We owe it to citizens of both countries.”

 • To je výborný úvod do problému na toľkých úrovniach, že ani neviem, kde začať
 • Je tam pán Pellegrini, premiér krajiny, v ktorej práve vychádzajú na povrch stále nové informácie o prepojení obchodníkov a mafiánov na politikov, sudcov a prokurátorov
 • Stručne: problém s právnym štátom
 • Priamo pán Pellegrini je zo strany, ktorá je do toho najviac zapletená a ktorá vládne v krajine už viac ako X rokov
 • Zároveň je v tomto statuse na twitteri aj druhý rozmer problému – spôsob, akým EÚ (a keď hovorím EÚ, myslím tým aj nás, len aby bolo jasné) udržiava a rozširuje svoj vplyv v okolitých krajinách (najbližšie susedstvo)
 • To sa prelína s archetypálnym obvinením z odopierania odmeny za dobre vykonanú prácu
 • Slovenský konsenzus – pán Pellegrini má rovnaký názor v tejto veci, ako opoziční politici
 • Rozširovanie EÚ o štáty západného Balkánu je tak podľa všetkého národným záujmom Slovenska

Severomacedónska republika

 • Žiadosť o členstvo v EÚ predložila začiatkom 2004
 • Komisia vydala v novembri 2005 pozitívne stanovisko.
 • Európska rada na zasadnutí v decembri toho istého roku rozhodla, že Severné Macedónsko je kandidátskou krajinou na členstvo v EÚ
 • Jeho občania môžu voľne cestovať v schengenskom priestore, nepotrebujú európske víza

Severné Macedónsko je skrátka aj po poslednom zasadnutí Európskej rady kandidátskou krajinou – to, čo Francúzsko blokuje, je začatie prístupových rokovaní medzi EÚ a vládou Severného Macedónska

Prečo FR blokuje začatie prístupových rokovaní?

 • Apríl 2018 – Komisia zverejnila výročnú správu o politike rozširovania, v ktorej opäť odporučila, aby EÚ začala so severným Macedónskom prístupové rokovania
 • V máji francúzsky president pán Macron na samite v Sofii podmienil ďalšie rozširovanie s reformou Únie
 • Tam na tlačovej konferencii povedal, že process rozširovania nemôže byť úspešný, ak mu nebude predchádzať reforma Únie

(Clip)

Enfin je pense que ce processus ne peut et ne doit aboutir, en termes d’accession à l’adhésion à l’Union européenne pour les uns ou élargissement pour les autres, que si l’Union européenne se réforme au préalable. L’Union européenne à 28 aujourd’hui, 27 demain, dans ses règles de fonctionnement actuelles, on le voit bien, ne sait plus prendre de décisions suffisamment stratégiques et fortes hors la pression des événements. Si nous voulons avoir une Union européenne plus forte et plus unie, il nous faut aussi moderniser l’Union européenne et la zone euro et pour moi, c’est un préalable à toute adhésion supplémentaire.

Súčasné pravidlá rozhodovania EÚ podľa neho spôsobujú, že už pri dnešnom počte členov Únia nedokáže prijímať zásadné strategické rozhodnutia inak, než pod tlakom udalostí

Preložené do normálnej reči: Pán Macron tu v podstate povedal, že buď sa zmení hlasovanie v Rade EÚ na väčšinové, alebo žiadne rozširovanie nebude

A to bolo pred vyše rokom, rok pred voľbami do Európskeho parlamentu

 • Jún 2019: ministri zahraničných vecí členských štátov EÚ odložili rozhodovanie o začatí rozhovorov so Severným Macedónskom a Albánskom na október
 • Nemecko nemalo súhlas svojho parlamentu, ktorý je podmienkou
 • Výhrady mali aj Holandsko a Francúzsko

Rokovania premiérov a hláv štátov o obsadení štyroch najdôležitejších pozícií v EÚ po eurovoľbách – prvé kolo nedospelo k dohode (30. jún – 1. Júl)

Francúzsky prezident pán Macron:

This difficulty to coordinate between the continent’s different geographical centres has also served as a basis for the French president to oppose, once again, the EU’s future prospects for enlargement, despite being currently negotiated between the EU and several Western Balkan countries.

“I am more than sceptical when I hear that the future of Europe lies in further enlargement when we are not able to agree as a group of twenty-eight,” he explained.

“I will refuse any enlargement before any fundamental reform of our institutional functioning,” he added.

Práve na tomto rokovaní po eurovoľbách politici V4 plus ďalší zo strednej a východnej Európy rozbili návrh dohody, podľa ktorej

One version of the deal, blessed by France, Germany, Spain and the Netherlands, assigned the Commission to Timmermans, Parliament to Weber, the Council to Liberals from Renew Europe and the High Representative to the EPP.

Odpor V4, predovšetkým Poliakov a Maďarov, proti Timmermansovi, vychádzal z Timmermansovho dovtedajšieho pôsobenia – mal na starosti okrem iného aj dohľad nad právnym štátom a kritizoval práve Maďarsko a Poľsko za nedodržiavanie zásad právneho štátu pri reformách súdnictva

V4 sa dostali do EÚ, lebo formálne splnili tzv. Kodanské kritériá pre členstvo v EÚ – to znamená, že prijali potrebné reformy na posilnenie demokracie, právneho štátu, ochrany ľudských práv, postavenia menšín, fungovanie trhovej ekonomiky a konkurencieschopnosti na vnútornom trhu EÚ.

Ale ukazuje sa, že táto formálnosť nestačí – najlepšie o tom svedčí práve prípad Maďarska a Poľska

Nemecko a Francúzsko predstavili v apríli tohto roka spoločný návrh na začatie oficiálnych vypočutí poľskej a maďarskej vlády podľa článku 7 – to je ten článok, podľa ktorého je možné odobrať hlasovacie práva v Rade EU členskému štátu, ktorý systematicky porušuje základné hodnoty Únie

Twitter: niekto (Jan, píšúci česky) komentoval tweet pána Pellegriniho takto:

“Obávám se, že to je dusledek politiky V4”

A je tu aj Rumunsko a Bulharsko s ich problémami – obidve krajiny aj 12 rokov po vstupe do EÚ podliehajú programu monitoring korupcie, ako jediné z členských štátov

Keď si pozrieme titulky novín z posledného týždňa, tiež je zrejmé, že aj na Slovensku máme veľký systémový problém – tak veľký, že je dôvodom na pochybnosti o fungovaní právneho štátu

Prijali sme síce zákony garantujúce napr. nezávislosť súdov a sudcov, ale práve v týchto dňoch vidíme, že to samé osebe nestačí

A teraz si porovnajme Poľsko a Maďarsko s Albánskom a Severným Macedónskom

Len dve anekdoty:

V Severnom Macedónsku mali len nedávno pokus o zvrhnutie vlády, financovaný podľa všetkého z Ruska

V Albánsku v apríli zase ozbrojení lupiči prepadli lietadlo Austrian Airlines aby ukradli peniaze zahraničných bánk, ktoré lietadlo prevážalo, pretože albánska centrálna banka neumožňuje zahraničným bankám úložky v tvrdej mene – za posledné tri roky sa udiali v Albánsku minimálne ďalšie dva takéto prepady

(to samozrejme je len anekdota, v skutočnosti aj každoročné správy Komisie o situácii v Albánsku hovoria o veľkej korupcii a organizovanom zločine, ktorý má chápadlá v celej Európe – drogy, obchodovanie s ľuďmi)

Plus, tisíce albáncov žiadajú o azyl vo FR

A tak tu stojí proti sebe niekoľko protichodných pohľadov:

 • Geopolitický, ktorý hovorí, že EÚ musí “vstrebať” Balkán, lebo inak sa tam natlačí Čína, Rusko alebo Turecko
 • Reálpolitický, ktorý hovorí, že ak EÚ nezačne prístupové rokovania so Severným Macedónskom a Albánskom, oslabí to stabilitu celého Západného Balkánu a EÚ stratí schopnosť ovplyvňovať dianie v tomto regióne
 • No a francúzsky pohľad, ktorý hovorí, že začatie prístupových rokovaní s krajinami, ktoré si nevyriešili základné problémy svojho fungovania len preto, aby sa začali, je hlúposť

Vlastne Francúzsko hovorí toho viac:

 • Chceme silnejšiu Európu a preto sme žiadali reformy, ktoré prehĺbia spoluprácu – väčšinové hlasovanie v Rade, rozpočet eurozóny
 • chceli sme silnú Komisiu, na ktorej čele by bol presvedčený eurofederalista s relevantnou skúsenosťou z európskych inštitúcií

a výsledok?

 • východoeurópske štáty nám zablokovali Timmermansa a nikdy sa nevzdajú práva veta v Rade EÚ
 • severoeurópske zoškrtali rozpočet eurozóny
 • a náš návrh na viacrýchlostnú Európu tiež odmietli práve tí, ktorí ďalšiu integráciu najviac brzdia

takže (hovorí Francúzsko ústami svojho prezidenta) pre našu predstavu Európy (a Francúzska v nej) je horšie prijať nových členov z východnej Európy a rozširovať skupinu blokujúcich v Rade EÚ, než riskovať posilnenie vplyvu iných mocností v chudobnom regióne v našom blízkom susedstve

A nehovorí to od minulého týždňa – pán Macron hovorí veľmi otvorene o postoji Francúzska k ďalšiemu rozširovaniu EÚ už viac ako rok

Len z nejakého dôvodu si všetci mysleli, že nakoniec aj tu ustúpi

Ešte by som pridal dve poznámky ku geopolitickému a reálpolitickému argumentu:

 • geopolitický – začatie rokovaní o vstupe do EÚ určite nie je jediným možným spôsobom, ako zabrániť posilneniu čínskeho, ruského alebo tureckého vplyvu na Západnom Balkáne
 • navyše, Turecko je skvelý príklad toho, ako EÚ začala prístupové rokovania výsostne z geopolitických a reálpolitických dôvodov – začať rokovania a potom odďaľovať samotný vstup je asi najhorší možný postup
 • no a začatie rokovaní funguje ako motivator práve len dovtedy, kým sa rokovania začnú – od toho okamihu sa motivátorom pre reformy stáva samotné členstvo
 • a aj s ohľadom na situáciu na Slovensku, v Maďarsku, Poľsku, Rumunsku, Bulharsku a možno aj Česku sa mi žiada povedať: ak túžba po právnom štáte, v ktorom vládne spravodlivosť, v ktorom nie je miesto pre korupciu a organizovaný zločin, nevychádza z presvedčenia väčšiny občanov, ale zo snahy dostať sa do klubu, ktorý vypláca eurofondy, tak stabilita takéhoto štátu po vstupe do EÚ sa dlhodobo veľmi nezvýši, ale stabilita a akcieschopnosť Únie sa zníži

Edi Rama:

“We don’t do it for Europe, we don’t do it because someone likes it in Paris or Berlin, or someone wants more somewhere else. We do it for ourselves and our children,” he added.

Moje zamyslenie uzavriem návratom naspäť na začiatok, k otázke, aký je a aký by mal byť slovenský záujem pri rozširovaní Únie o štáty Západného Balkánu

 • ak chceme zostať tými, ktorí brzdia prehlbovanie ďalšej európskej integrácie a posilňovanie európskej suverenity (ako to pekne pomenoval francúzsky prezident pán Macron), potom je našim prirodzeným záujmom podporovať vstup každého ďalšieho postkomunistického štátu – bude nás viac s rovnakým názorom a hlasom v Rade EÚ
 • ak by sme sa rozhodli stať sa skutočnými Európanmi a našli odvahu byť raz súčasťou Spojených štátov európskych, potom by sme celkom prirodzene mali byť veľmi opatrní pri prijímaní nových členov – alebo pre nich vytvoriť členstvo inej kategórie

Ďakujem vám, že ste si našli čas na dnešný podcast. Dúfam, že vás zaujal a že sa stanete jeho pravidelnými poslucháčmi a odberateľmi.

Dopočutia o týždeň!

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top